PAGBASA AT PAGSULAT TUNGO SA PANANALIKSIK
(FIL-2)

PAGBASA AT PAGSULAT TUNGO SA PANANALIKSIK NA TUMATALAKAY SA MGA ISTRATEHIYA NG PAGBASA AT PASULAT FOKUS SA IBA'T IBANG GENRE NG TEKSTONG BAABASAHIN AT SULATIN.